Giętarka do prętów - reguły obsługi

Giętarka do prętów - reguły obsługi

Specjalistyczne giętarki do drutów, zasilane prądem elektrycznym to urządzenia o zazwyczaj znacznej mocy. Ich zazwyczaj zautomatyzowane, nie wymagające ingerencji człowieka działanie może być źródłem zagrożenia dla osób znajdujących się w pobliżu maszyny. Są to motywy, dla których giętarkę do drutów trzeba obsługiwać z zachowaniem odpowiedniej uwagi.

Główne zasady skierowane są do pracownika obsługującego giętarkę do drutu. Osoba ta powinna mieć minimum 18 lat oraz mieć odpowiednie przygotowanie zawodowe. Przeszkolenie do obsługiwania giętarki do prętów powinno także zawierać praktyczne doszkolenie oraz wnikliwe zapoznanie z funkcjonowaniem urządzenia i regułami obsługi. Pracownika trzeba również poinstruować precyzyjnie z obszaru smarowania, konserwowania oraz wykonywania niewielkich bieżących napraw giętarki do drutu. Musi posiadać także dobry stan zdrowia, poświadczony przez lekarza.

Osobę do obsługiwania giętarki do drutów określa pracodawca. Do pracy trzeba przystępować w ubraniu roboczym nie mającej luźnych części, którymi można nieoczekiwanie zahaczyć o części urządzenia. Należy mieć rękawice robocze. Pracować można jedynie z giętarką do drutów, która jest w pełni sprawna i nie posiada żadnych awarii.

Reguły bezpiecznego działania z giętarką do drutów wskazują między innymi, aby przed przystąpieniem do pracy odpowiednio się do niej przygotować. Przygotowanie zawiera między innymi naszykowanie przyrządów pomiarowych, a również sprawdzenie stanu technicznego giętarki do prętów. Trzeba również wziąć pod odpowiednie oświetlenie miejsca pracy oraz skontrolować, czy działanie giętarki do drutu nie spowoduje niebezpieczeństwa dla pozostałych pracowników.

Podczas pracy giętarka do prętów trzeba przez cały czas uważnie kontrolować proces zginania. Zagięte elementy trzeba odkładać na wyznaczone do tego miejsce, natomiast ich pomiary przeprowadzać tylko po zastopowaniu urządzenia. W trakcie działania giętarki do drutu nie wolno wykonywać żadnych napraw urządzenia. Giętarka do drutu może być stosowana jedynie w miejscu osłoniętym przed opadami atmosferycznymi i tylko przez osoby do tego upoważnione.

Wciąż zły rozmiar
Co prawda w przypadku panów na bieliznę składają się jedynie majtki lub bokserki, jednak u ko...
Pachnące ogrody
Zapachy są w ogrodach sprawą bardzo ważną. Nadają mu także specyficzny i bardzo oryginalny charakter...
Psycholog - nie bójmy się tego specjalisty
Chorób, na które może zachorować każdy z nas jest duża ilość, poniektóre są dok...
Siatkówka
Sukcesy polskich męskich i żeńskich reprezentacji siatkarskich na arenie międzynarodowej sprawiły, ż...